Reflexintegratie voor een goede basis

Wat is een goede basis, waar heb je die voor nodig en hoe krijg je deze?

Een goede basis zorgt ervoor dat we ons optimaal kunnen ontwikkelen. Om te zorgen voor een goede basis heeft ons lichaam iets heel slims: primaire reflexen. Deze zorgen ervoor dat we als baby kunnen overleven. De eerste reflexen ontstaan al in de baarmoeder. Behalve voor overleven zorgen ze ook voor de opbouw van ons zenuwstelsel en hersenen. Doordat de baby reflexmatig heel vaak dezelfde bewegingen maakt wordt hierdoor een paadje in het zenuwstelsel en de hersenen gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de baby deze bewegingspatronen uiteindelijk bewust kan uitvoeren.

Elke reflexmatige beweging ontstaat door een bepaalde prikkel. De baby leert eigenlijk hoe het op een prikkel moet reageren.